Informace pacientům

Co si vzít s sebou při přijetí k hospitalizaci


Doklady:

ü       občanský průkaz  (cestovní pas)

ü       průkaz zdravotní pojišťovny

ü       doklad o pracovní neschopnosti, pokud už jej máte vystavený svým lékařem

ü       jméno a adresu praktického  lékaře a ambulantního psychiatra, ke kterému budete po propuštění z nemocnice předáni do péče

ü       jste-li v evidenci Úřadu práce, pak příslušný doklad jím vystavený kontakt na nejbližší osobu (adresa, telefonní číslo)

ü       rozhodnutí, oznámení nebo potvrzení o  hmotné nouzi, pokud jej máte vystaveno


Oblečení:

ü       pohodlné domácí oblečení

ü       domácí obuv na přezutí

ü       noční košile nebo pyžamo

ü       župan

ü       spodní prádlo na převlečení

ü       oblečení, v kterém budete chodit na vycházky


Hygienické potřeby:

ü       zubní kartáček a zubní pastu

ü       sprchové mýdlo, šampón

ü       toaletní papír

ü       papírové kapesníky

ü       holení (nejlépe jednorázové, možno i holící strojek)

ü       hygienické vložky

ü       hřeben a další toaletní potřeby


Ostatní:

ü      brýle, naslouchadla nebo jiné kompenzační pomůcky

 

Léky:

O lécích, které máte u sebe, je nutné při přijetí informovat lékaře či zdravotní sestru. Tyto léky vám budou uloženy u sestřiček. Všechny ordinované léky potom budete dostávat ze zásob léčebny.


Cenné věci:

Důrazně doporučujeme nepřinášet si s sebou do léčebny cenné věci  (šperky, větší obnos peněz, vkladní knížky, platební karty, klíče od bytu či auta). Pokud však budete mít tyto věci s sebou,  je možné  je na Vaše  přání  uložit bezplatně v úschově léčebny.


Nebezpečné předměty:

Ostré či jinak nebezpečné předměty budou z bezpečnostních důvodů uloženy na určeném místě na oddělení. Zakazuje se přinášet  s sebou do léčebny zbraně, drogy a podobné


Léčebna neodpovídá za ztrátu předmětů uložených mimo míst k tomu určených.

 

Duchovní služby

Nedělní mše v kostele Nejsvětější Trojice přiléhajícím ke klášteru. Návštěva duchovních na oddělení je možná na přání pacienta  nebo jeho rodinných příslušníků po domluvě s ošetřujícím personálem.


Služby v areálu léčebny

Pro pacienty  je k dispozici 2x automat na studené nápoje, 1x automat na teplé nápoje; telefonní automat na mince a karty.

Rehabilitační aktivity

Keramická dílna, malířský ateliér, arteterapie, práce na zahradě, pracovní dílny na oddělení,  internet, tělocvična, aktivity v areálu léčebny – volejbal, petanque, fotbálek, badminton.