·         Zřizovací listina

·         Postup při podávání stížností