PL Lnáře: Certifikát managamentu kvality ISO 9001:2008

 

 

PL Lnáře: Akreditace MZ pro obor specializačního vzdělávání Psychiatrie

 

 

Psychiatrická léčebna Lnáře v kostce

Vítejte na webových stránkách Psychiatrické léčebny Lnáře

Psychiatrická léčebna Lnáře je situována v malebné jihočeské obci v bývalém klášteře Konventu řádu bosých augustiniánů. Klášter byl založen v polovině 17. století, dostavěn byl roku 1697. Svému původnímu účelu sloužil až do jara roku 1950, kdy byl násilím vyklizen příslušníky StB a řádoví bratři byli odvlečeni do komunistických lágrů. V průběhu padesátých let, kdy objekt spravovalo ministerstvo spravedlnosti, zde byla ženská věznice. Na konci padesátých let byl objekt uvolněn pro potřeby zdravotnictví. Zpočátku zde bylo doléčovací interní oddělení - typu LDN 120 lůžek.

V roce 1965, v souvislosti s rozšiřováním nemocnice ve Strakonicích, byl tento areál uvolněn a byla zde umístěna psychiatrická léčebna (100 lůžek). Důvodem tohoto kroku byla neexistence takového zařízení v Jihočeském kraji, navíc v kraji nebyla (a nejsou) psychiatrická oddělení při bývalých okresních nemocnicích, tudíž léčebna plnila a zčásti stále plní roli psychiatrického oddělení. Psychiatrická léčebna Lnáře byla součástí OÚNZ Strakonice a měla úředně stanovenou spádovou oblast okresů Strakonice a Prachatice.

V roce 1991 se léčebna stala samostatnou příspěvkovou organizací zřizovanou Okresním úřadem ve Strakonicích. Již předtím léčebna začala procházet transformací, při které postupně docházelo ke snížení počtu lůžek až na současných 70. V roce 2003 spolu se vznikem krajů byla převedena zřizovatelská fukce na Jihočeský kraj.

Hlavním a nejdůležitějším předmětem činnosti Psychiatrické léčebny Lnáře je poskytování odborné lůžkové a ambulantní psychiatrické péče. Léčebna má v současnosti 70 psychiatrických lůžek typu OLÚ, provozuje tři psychiatrické ambulance (ve Lnářích při léčebně, dále v Blatné a ve Strakonicích), interní ambulanci v Blatné. Dále léčebna provozuje vlastní kuchyni, prádelnu a kotelnu. Zaměstnává celkem 65 pracovníků především z Blatné, Lnář a přilehlých obcí.

KLIKNI NA OBRÁZEK :)

 

 

 Informace

Design je optimalizován pro rozlišení 1024x768+, ale zvládne i 800x600. Bezproblémově funguje v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox Využity jsou prvky HTML a CSS. Web je vyroben za pomocí programů Golden HTML Editor (kódování) a Adobe Photoshop 7 (grafika).